Podcastserien egner sig godt til gruppearbejde, fx ved at opdele en klasse i fem grupper med en podcast til hver.

Herunder er der til hver podcast lavet en række arbejdsspørgsmål. Findes her som pdf:


Har fokus på historien med perspektiv på tiden fra Den Kolde Krig, over udviklingen i 1990’erne frem til i dag.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilke fire forbehold har Danmark fra EU?
 2. Hvilke organisationer sikrer i dag primært sikkerheden i Europa?
 3. Hvad betyder det, at man efter Den Kolde Krig “høster fredsdividenden?”
 4. Hvilken rolle kunne EU i fremtiden spille omkring Afrika ifølge Peter Viggo Jakobsen?
 5. Hvad skete der, efter at Danmark valgte at sige nej til Maastricht-traktaten: hvad var afgørende for, at Danmark fik sine fire forbehold?

Denne podcast har et nutidsperspektiv, med tema om hvordan krigen i Ukraine har påvirket EU og NATO, men også hvad det betyder for et land som Danmark.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilke historiske begivenheder modsvarer krigsudbruddet i Ukraine d.24. feb. 2022? Nævn mindst tre begivenheder.
 2. Hvad er det mest konkrete EU har gjort af politiske tiltag, siden krigen brød ud?
 3. Hvad betyder det for EU’s handelspolitik fremover, at man ikke ønsker at gøre sig sårbar overfor fx russisk energi?
 4. Hvilken rolle spiller NATO i forhold til EU ifølge Peter Viggo Jakobsen?

Hvad er det særlige ved EU’s sikkerhedspolitik, og hvordan er rollefordelingen mellem EU og forsvarssamarbejdet NATO.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilken krig har efterfølgende givet EU ambitioner om selv at kunne stille med en indsatsstyrke? Hvad består indsatsstyrken af, og hvornår har den været udsendt?
 2. Hvilke to forskellige måder at bruge militærmagt på er typisk dem, der bruges?
 3. Hvilke udfordringer er der mellem USA og EU, når vi ser på forsvarspolitikken? Hvilke overensstemmelser og hvilke modsætninger er der?
 4. Hvad er “det strategiske kompas”, som EU vedtog, kort efter at krigen i Ukraine brød ud?

Handler det om medindflydelse og signalværdi, hvis Danmark stemmer ja ved folkeafstemningen d. 1. juni 2022?

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad er modsætningerne i den danske selvforståelse ifølge Peter Viggo Jakobsen?
 2. Hvad er det EU kan, som NATO ikke kan? Hvordan præger det forsvarssamarbejdet over det kommende årti?
 3. Nævn eksempler på cyberkrigsførsel, og hvilke værktøjer man kan bruge for at forsvare sig.
 4. Hvis Danmark siger ja til at træde ind i EU’s forsvarssamarbejde, hvilke indsatser kan Danmark blive del af?
 5. Hvordan forsøger Danmark at kompensere for, at det ikke er del af EU’s forsvarssamarbejde?

Danmark har haft sit forbehold siden 1993. Fokus i denne podcast er, hvad der sker, hvis vi fastholder det.

Arbejdsspørgsmål

 1. Nævn to danske partier, der er imod, at Danmark træder ind i EU’s forsvarssamarbejde – og hvad er deres begrundelse?
 2. Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde? Og hvad skal der til for at ændre EU forsvarssamarbejde fra mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?
 3. Hvilket fokus har det danske forsvar lige nu og i de kommende år? Hvor skal Danmark gøre en forskel?
 4. Hvilket forsvars- og sikkerhedsfokus har EU over det kommende årti? Hvor skal EU gøre en forskel?